بیست و نهمین جشن تقدیر از دانش آموزان ممتاز فرزندان همکاران دانشگاه شهید بهشتی

تعداد بازدید : 3862 - تاریخ خبر : دوشنبه 9 مهر 1397 - 09:26

بیست و نهمین جشن تقدیر از دانش آموزان ممتاز فرزندان همکاران دانشگاه شهید بهشتی

بیست و نهمین جشن تقدیر از دانش آموزان ممتاز فرزندان همکاران دانشگاه شهید بهشتی17/6/1397 برگزار شد.