ظرفیت ها

در همایش ها شرکت کنید و در ایده های نو سهیم باشید

Awesome Image ۸۰۰ نفر

پذیرایی نفرات برای هر همایش

Awesome Image ۲۸۰۰ مترمربع

فضای نمایشگاهی

Awesome Image ۳۰۰ خودرو

خودرو در پارکینگ اختصاصی

آیا قصد رزرو سالن ها و تالار های ما را دارید؟

جهت رزرو و پیگیری کلیک نمایید