1. هزینه اجاره سالن ها، اماکن و فضاهای نمایشگاهی در سال 1403 ، 25 درصد افزایش پیدا کرده است.(لیست قیمت 1403)
  2. قرارداد فقط با اشخاص حقوقی، شرکت ها و موسسات دولتی منعقد میگردد.
  3. رزرو باید در سامانه ثبت گردد.
  4. رزرو در سامانه به منزله تایید قطعی برنامه و اجرای آن نمی باشد.
  5. رزرو در سامانه 1 هفته  معتبر می باشد و بعد از آن تاریخ، مرکز همایش هیچ مسئولیتی در قبال رزرو انجام شده نخواهد داشت و آن را به منزله برنامه کنسل شده تلقی می کند.
  6. مدارک شرکت و کنداکتور برنامه (سین برنامه) درزمانی که رزرو انجام می گیرد باید به صورت دقیق به دفتر مرکز همایش ارسال گردد.
  7. رعایت حجاب در این مرکز الزامی می باشد و برگزاری برنامه منوط به رعایت این مهم از سمت متولی برنامه می باشد.
  8. پس از تایید حراست دانشگاه، برنامه قابلیت اجرا خواهد داشت.
  9. در زمان انعقاد قرارداد باید کل مبلغ قرارداد تسویه گردد. (چک مدت دار مورد قبول نمی باشد)
  10. بازه زمانی اجرای برنامه از ساعت ۸ صبح تا ۱۰ شب می باشد.
  11. هزینه سالن ها وفضاهای نمایشگاهی در روزهای پنجشنبه و جمعه 15 درصد افزایش پیدا می کند.

 

   قوانین و مقررات را مطالعه و می پذیرم.

تمامی حقوق متعلق به مرکز همایش های دانشگاه شهید بهشتی می باشد طراحی وبسایت پردازش سیستم یلدا