سالن کنفرانس پروین اعتصامی

 • ظرفیت: 75 نفر
 • مساحت: 200 متر مربع
 • طول: 20 متر
 • عرض: 10 متر
 • ارتفاع: 4 متر
 • موقعیت : طبقه سوم
 • نوع سالن : کنفرانس


سالن کنفرانس پروین اعتصامی به مساحت 200 مترمربع با گنجایش 75 نفر جهت استفاده‌ی چند منظوره، ویژه ی برنامه ها،  کنفرانس ها، نشست های خبری، آموزشی و رسمی،  کارگاه های آموزشی و پخش فیلم مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تالار در طبقه سوم مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی قرار دارد.

 

 

سالن کنفرانس حکیم خیام

 • ظرفیت: 45 نفر
 • مساحت: 140 متر مربع
 • طول: 14 متر
 • عرض: 10 متر
 • ارتفاع: 4 متر
 • موقعیت : طبقه دوم
 • نوع سالن : کنفرانس

 

سالن کنفرانس حکیم خیام به مساحت 140 مترمربع با گنجایش 45 نفر جهت استفاده‌ی چند منظوره، ویژه ی برنامه ها،  کنفرانس ها، نشست های خبری، آموزشی و رسمی،  کارگاه های آموزشی و پخش فیلم مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تالار در طبقه دوم مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی قرار دارد.

 

سالن کنفرانس شیخ بهایی

 • ظرفیت: 45 نفر
 • مساحت: 140 متر مربع
 • طول: 14 متر
 • عرض: 10 متر
 • ارتفاع: 4 متر
 • موقعیت : طبقه اول
 • نوع سالن : کنفرانس

 

سالن کنفرانس شیخ بهایی به مساحت 140 مترمربع با گنجایش 45 نفر جهت استفاده‌ی چند منظوره، ویژه ی برنامه ها، کنفرانس ها، نشست های خبری، آموزشی و رسمی،  کارگاه های آموزشی و پخش فیلم مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تالار در طبقه اول مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی قرار دارد.