مرکزهمایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

بزرگراه چمران- بلوار دانشجو- دانشگاه شهید بهشتی- مرکز همایش های بین المللی
تلفن: 

021-29902756

021-22431614

نمابر: 021-22431582

ایمیل: info@sbuicc.ir

اینستاگرام: sbuicci.ir

تمامی حقوق متعلق به مرکز همایش های دانشگاه شهید بهشتی می باشد طراحی وبسایت پردازش سیستم یلدا