سرویس:تازه ها
تعداد بازدید : 3083 - تاریخ خبر : 1397/07/09 - 09:26
مرکز همایش های بین المللی
بیست و نهمین جشن تقدیر از دانش آموزان ممتاز فرزندان همکاران دانشگاه شهید بهشتی
بیست و نهمین جشن تقدیر از دانش آموزان ممتاز فرزندان همکاران دانشگاه شهید بهشتی
بیست و نهمین جشن تقدیر از دانش آموزان ممتاز فرزندان همکاران دانشگاه شهید بهشتی17/6/1397 برگزار شد.
© 2016 - tv1.ir - Contact us :tv1@irib.ir