ردیفعنوان فضادسته بندیمحاسبه قیمتحداقل ساعت در محاسبه قیمتقیمت ساعتی/روزانه (ریال)ظرفیت(نفر)متراژ(متر مربع)طبقهمجاورت
1. ابوریحان بیرونی تالار(آمفی تئاتر) ساعتی 4 24,000,000 650 همکف
2. علامه طباطبایی تالار(آمفی تئاتر) ساعتی 4 6,000,000 150 نیم طبقه اول
3. تالار خوارزمی تالار(آمفی تئاتر) ساعتی 4 6,000,000 150 نیم طبقه دوم
4. استاد شهریار تالار(آمفی تئاتر) ساعتی 4 3,600,000 90 نیم طبقه سوم
5. شیخ بهایی سالن كنفرانس ساعتی 4 3,000,000 45 نیم طبقه اول
6. حکیم خیام سالن كنفرانس ساعتی 4 3,000,000 45 نیم طبقه دوم
7. پروین اعتصامی سالن كنفرانس ساعتی 4 4,200,000 75 نیم طبقه سوم
8. فضای نمایشگاهی شقایق فضای نمایشگاهی روزانه -- 110,000,000 330 زیر همکف جنب تالار ابوریحان
9. فضای نمایشگاهی نیلوفر فضای نمایشگاهی روزانه -- 165,000,000 480 همکف جنب تالار ابوریحان
10. فضای نمایشگاهی یاس فضای نمایشگاهی روزانه -- 180,000,000 630 اول