بسمه تعالی

 

لیست پیمانکاران مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

 

 

   کترینگ و تشریفات                                                                                             

 

1) قریشی    جناب آقای قلی زاده       09128961135                                        

2) پیاژه      جناب آقای فارسیجانی     09121784941                                       

3) آیین ایرانیان     جناب آقای قنبری    09122430962                                      

 

 

پیمانکار فنی                                                                                                      

 

1) دنیای تصویر    جناب آقای حامد ریحانی     09124769960                          

 

 

پیمانکار غرفه سازی و نمایشگاه                                                                           

 

1) جناب آقای هرندی     09121201919                                                          

 

پیمانکار گل آرایی                                                                                              

 

1)سرکار خانم حمیدی   09129610061